Ehkäisevän päihdetyön työkaluja ammattilaisille

Julkaistu 11.3.2021 klo 2.00

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä on käynnissä Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen -hanke (EPTT). Hankkeessa rakennetaan tietoon perustuvaa ehkäisevän päihdetyön johtamisen mallia Keski-Suomen maakuntaan, siirretään painopistettä ennaltaehkäisyyn ja tuotetaan työkaluja ammattilaisille.

-EPT-työ on osa kunnan HYTE-työtä, josta suurin osa tehdään jatkossakin kunnissa, kertoo hankkeen projektipäällikkö Raija Harju-Kivinen.

Hankkeen tuotoksista syntyi muun muassa raportti Keski-Suomen päihdetilanteesta, ehkäisevän päihdetyön kypsyysanalyysi -työkalu suunnitteluun ja arviointiin sekä Yhteistä työtä -seminaarin tallenteet, jotka löytyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin verkkosivuilta. Myös Polku mielen hyvinvointiin ja päihteettömyyteen -menetelmätyökalu on Terveysportissa valmiina käyttöön. “Kun kunnan EPT-lain mukaiset rakenteet ja suunnitelma ovat kunnossa, kannattaa sopivat työkalut etsiä polulta”, vinkkaa Raija Harju-Kivinen.


Polku mielen hyvinvointiin ja päihteettömyyteen -verkkotyökalu ammattilaisten tueksi


Polku mielen hyvinvointiin ja päihteettömyyteen verkkotyökalu auttaa erityisesti sivistys-, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan päihteiden käytön riskejä, suojaavia tekijöitä ja opastaa ehkäisevän työn menetelmien äärelle. Työkalu soveltuu myös järjestöjen ja seurakuntien käyttöön. Menetelmät on suunnattu eri kohderyhmille, mielen hyvinvoinnin edistämiseen, eri päihteiden käytön ehkäisyyn sekä rahapelaamiseen. Verkkotyökalu on kaikille avoin ja se löytyy Terveysportin verkkosivuilta.


- Ehkäisevä päihdetyö tulisi olla osa kunnan strategista hyvinvointityötä. Ajankohta on nyt suotuisa, kun kunnat laativat uuden valtuustokauden hyvinvointisuunnitelmia, joihin ehkäisevän päihdetyön toimenpiteet ovat helposti liitettävissä, muistuttaa Nina Peränen Keski-Suomen sote-uudistuksesta.
Keski-Suomen sote-uudistus osallistuu työkalujen jalkauttamiseen ja tukee osaltaan maakunnassa ehkäisevää päihdetöitä.


Lisätietoja

  • Raija Harju-Kivinen, projektipäällikkö EPTT-hanke, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, p. 014 269 5965, raija.harju-kivinen(a)ksshp.fi
  • Nina Peränen, projektipäällikkö, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, p. 050 312 5428, nina.peranen(a)jyvaskyla.fi