KSSHP hallituksen kokouksessa esillä olleita asioista: Asterin yt:t päättyivät, Kinnunen irtisanoutui tehtävästään

Julkaistu 19.1.2022 klo 17.19

KSSHP:n hallitus hyväksyi Aster -hankkeen päättymiseen liittyvien yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi tänään Aster -hankkeen päättymiseen liittyvien yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen. Yhteistoimintaneuvottelut koskivat 57 työntekijää.

Neuvottelutuloksen perusteella irtisanomisen vaihtoehtona 28 työntekijälle tarjotaan heidän nykyistä työtään vastaavaa tai muuta työntekijän koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaavaa vakinaista, osa-aikaista tai määräaikaista työtä. Yhteistoimintaneuvotteluissa mukana olleelle 7 työntekijälle ei ole tällä hetkellä tarjota heidän työsopimustaan tai työntekijän koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta vastaavaa työtä. 22 työntekijää on prosessin aikana irtisanoutunut tai sijoittunut jo muuhun työhön.

KSSHP työnantajana on velvollinen tarjoamaan taloudellisista ja tuotannollisista syistä irtisanotuille työntekijöille työtä tilanteessa, jossa työnantaja tarvitsee uusia työntekijöitä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, joissa he olivat työskennelleet.

9.11.2021 alkaneisiin yhteistoimintaneuvotteluihin kokoonnuttiin kuuden viikon aikana yhteensä 6 kertaa. Neuvotteluiden jälkeen työnantaja totesi 21.12.2021 neuvotteluvelvoitteen täyttyneen ja yhteistoimintaneuvottelut päättyneeksi.

Sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnunen irtisanoutui

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus sopi sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen kanssa tämän palvelussuhteen päättämisestä. Kinnunen irtisanoutui sairaanhoitopiirin johtajan virasta tänään 19.1.2022.

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi sairaanhoitopiirin johtaja Juha Kinnusen palvelussuhteen päättämistä koskevan sopimuksen. Kinnunen ilmoitti osaltaan hyväksyvänsä sopimuksen ja jätti irtisanoutumisilmoituksensa sairaanhoitopiirin johtajan virasta.

Kinnusen virkasuhde päättyy kahden (2) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen 19.3.2022. Kinnunen on paraikaa vuosilomalla. Irtisanomisajalta hänelle maksetaan normaali kuukausipalkka. Lisäksi hänelle maksetaan 2.12.2013 tehdyn johtajasopimuksen mukainen erokorvaus.  Johtajasopimuksen mukaan sairaanhoitopiiri maksaa Kinnuselle kahdentoista (12) kuukauden palkkaa vastaavan summan erokorvauksena.

Palvelussuhteen päättämistä koskevan sopimuksen mukaisesti Kinnunen ilmoitti samalla eroavansa Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 3. varapuheenjohtajan tehtävästä sekä kaikista kuntayhtymän tytär- ja osakkuusyhtiöiden sekä vastaavien yhteisöjen luottamustoimista.
Keski-Suomen hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 3. varapuheenjohtajaksi valittiin vs. sairaanhoitopiirin johtaja, johtajaylilääkäri Juha Paloneva toimielimen toimikauden päättymiseen (28.2.2022) saakka.