Ohjeet kansalaisille, jos epäilee koronavirustartuntaa

Julkaistu 17.2.2022 klo 10.40

Lievien koronavirusoireiden takia ei yleensä tarvitse käydä testissä – vältä kontakteja viiden päivän ajan ja noudata alueellisia ohjeita

Suositus koskee sekä rokotettuja että rokottamattomia.

Koronatartunnat ovat lisääntyneet voimakkaasti omikronmuunnoksen levitessä Suomessa. Käytössä olevat koronarokotteet suojaavat hyvin vakavalta koronavirustaudilta ja valtaosalle tartunnan saaneista omikron aiheuttaa lievän taudin.

Milloin on syytä hakeutua terveydenhuollon koronatestiin?

Hakeudu ensisijaisesti terveydenhuollossa tehtävään koronavirustestiin, jos sinulla on koronavirustartuntaan viittaavia oireita ja lisäksi

 • Terveydenhuollon ammattilainen on suositellut testiä tai
 • Työskentelet sosiaali- ja terveydenhuollossa asiakas- ja potilastyössä tai
 • Työskentelet missä tahansa tehtävässä ympärivuorokautisessa hoiva- tai vammaispalvelussa tai
 • Kuulut vakavan koronavirustaudin riskiryhmään Vakavan koronavirustaudin riskiryhmät tai
 • Olet raskaana

Ota aina viiveettä yhteyttä terveydenhuoltoon, jos vointisi sitä vaatii.

Sinun ei tarvitse ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon eikä hakeutua testiin, jos oireesi ovat lieviä ja yleistilasi on hyvä 

 • Vältä vapaaehtoisesti kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan.
 • Jos oireet jatkuvat kauemmin kuin kolme vuorokautta, pyri välttämään kontakteja, kunnes olet ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta.
 • Noudata kotikuntasi ohjeita koronavirustestiin hakeutumisesta. Ohjeet on julkaistu kuntien verkkosivuilla. Jos saat terveydenhuollosta henkilökohtaisesti ohjeita esimerkiksi testiin hakeutumiseen, noudata niitä THL:n ohjeen sijaan.
 • Jos sinulla on vakavia oireita, kuten hengenahdistusta tai yleistilasi heikkenee, ota viiveettä yhteyttä terveydenhuoltoon. 

Voit halutessasi tehdä kotitestin

 • Jos kotitesti on negatiivinen
  • Kotitestin negatiivinen tulos on luotettavampi, jos testi toistetaan useana peräkkäisenä päivänä tai 2 - 3 päivän välein.
  • On tärkeää, että vältät oireisena kontakteja ainakin viiden vuorokauden ajan negatiivisesta kotitestin tuloksesta huolimatta.
  • Jos oireet jatkuvat kauemmin kuin kolme vuorokautta, pyri välttämään kontakteja, kunnes olet ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta.
  • Tarvittaessa ota yhteyttä omaan lääkäriisi, mikäli tarvitset sairaslomatodistusta työnantajalle oireiden pitkittyessä.

 • Jos kotitesti on positiivinen
  • Tulosta ei yleensä ole tarpeen varmistaa terveydenhuollossa tehtävällä testillä.
  • Vältä vapaaehtoisesti kontakteja muihin kuin samassa taloudessa asuviin vähintään viiden vuorokauden ajan.
  • Jos oireet jatkuvat kauemmin kuin kolme vuorokautta, pyri välttämään kontakteja, kunnes olet ollut oireeton vähintään kaksi vuorokautta
  • Kerro sairastumisestasi henkilöille, joihin sinulla on ollut läheinen kontakti. Tartuttavuus voi alkaa jo kaksi vuorokautta ennen oireiden alkamista.
  • Pyydä tartunnalle altistuneita välttämään vapaaehtoisesti tarpeettomia kontakteja viiden päivän ajan siitä, kun viimeksi tapasitte, käyttämään kasvomaskia ja noudattamaan hyvää käsihygieniaa muita ihmisiä tavatessa.
  • Oireeton lähikontaktisi voi kuitenkin mennä töihin välttäen lähikontakteja, käyttäen kirurgista suunenäsuojainta ja noudattaen hyvää käsihygieniaa. Mikäli hänelle tulee hengitystieinfektion oireita, hänen tulee välttää lähikontakteja 5 vuorokauden ajan.

Asut samassa taloudessa positiivisen kotitestin tehneen kanssa tai olet muutoin ollut läheisesti tekemisissä positiivisen tuloksen kotitestistä tai terveydenhuollossa testistä saaneen henkilön kanssa:

 • Vältä mahdollisuuksien mukaan tarpeettomia kodin ulkopuolisia kontakteja, kunnes sairastuneen henkilön oireiden alusta on kulunut viisi vuorokautta. Jos useita perheenjäseniä sairastuu, viisi vuorokautta lasketaan viimeisimpänä sairastuneen oireiden alkamisesta.
 • Käytä kodin ulkopuolella kasvomaskia.
 • Jää etätöihin, jos se on mahdollista. Jos olet täysin oireeton, voit mennä töihin kasvomaskia käyttäen ja kontakteja välttäen.
 • Oireeton lapsi voi mennä kouluun tai päiväkotiin, mutta välttää muita kodin ja koulun/päiväkodin ulkopuolisia kontakteja siihen asti, kun on kulunut viisi vuorokautta sairastuneen perheenjäsenen oireiden alusta. 

Altistuminen varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa

 • Oleskelu koronavirukseen sairastuneen kanssa samassa luokkahuoneessa tai vastaavassa tilassa varhaiskasvatuksessa, koulussa tai oppilaitoksessa katsotaan pienen riskin altistumiseksi
 • Sairastuneen kanssa samassa tilassa oleskelleille tiedotetaan mahdollisesta altistumisesta ja annetaan ohjeet seurata oireita. Jos oireita myöhemmin ilmenee, tulee jäädä pois varhaiskasvatuksesta tai lähiopetuksesta ja vapaaehtoisesti välttää kodin ulkopuolisia kontakteja vähintään viiden vuorokauden ajan.