Rajatuille kohderyhmille lääkehoitoa koronavirusinfektioon – hakeudu PCR-testiin ripeästi ensioireesta, jos kuulut kohderyhmään

Julkaistu 15.7.2022 klo 14.43

Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä otetaan käyttöön Paxlovid®-lääke Sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemille kohderyhmille. 

Paxlovid® on avohoidossa käytettävä suun kautta otettava koronavirusinfektion hoitoon tarkoitettu yhdistelmälääke. Lääkehoidon tavoitteena on ehkäistä vaikean tautimuodon kehittyminen, vähentää sairaalahoidon tarvetta ja kuolemia. Lääkehoito on aloitettava 5 vuorokauden sisällä oireiden alkamisesta.

Lääkitys kohdennetaan koronavirusinfektioon sairastuneille aikuisille, joilla on vakavalle koronavirustaudille voimakkaasti altistava sairaus tai tila. 

Lääkehoitoa ei voi antaa alle 18-vuotiaille, raskauden aikana eikä vaikeaa maksan- tai munuaisten vajaatoimintaa sairastavalle tai jos käytössä on Paxlovid® -lääkkeen kanssa yhteensopimaton lääkehoito, jota ei voi keskeyttää.

Jos kuulut johonkin STM:n määrittelemistä kohderyhmistä ja sinulla on Covid19-taudin oireita, infektio on varmistettu terveydenhuollossa tehdyllä PCR-testillä ja oireiden alusta on kulunut alle 5 vuorokautta, ota yhteyttä siihen hoitoyksikköön, jonka seurannassa olet. Kaikkien kriteerien tulee täyttyä, jotta lääkehoidon aloitusta voidaan harkita. Katso tarkemmat ohjeet tiedotteesta: Paxlovid® erityisryhmien koronavirusinfektion varhaisessa hoidossa.