KSSHP:n alueella jatketaan koronarokotteiden antamista THL:n linjausten mukaisesti

Julkaistu 16.11.2022 klo 15.25

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) Koronarokotekoordinaatioryhmä päätyi tämänpäiväisessä kokouksessaan jatkamaan toistaiseksi alueensa julkisessa terveydenhuollossa koronarokotusten antamista lääketieteellisin perustein Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (THL:n) ohjeiden mukaisesti.

Kokouksessa todettiin, että koronatehosterokotteeseen ovat julkisella puolella oikeutettuja 65 vuotta täyttäneet sekä lääketieteellisiin riskiryhmiin kuuluvat henkilöt. Alle 65 -vuotiaiden perusterveiden lisärokottamiselle ei lääketieteellisin perustein katsottu olevan lisätarvetta.

Kokouksessa todettiin myös, että koronaa esiintyy edelleen, mutta sairaalakuormitus on pysynyt alhaisella tasolla. Epidemiologisenkaan tilanteen perusteella ei ole tarvetta alle 65 - vuotiaiden perusterveiden lisärokottamiselle.

Edellä kuvatun perusteella koronatehosterokotteiden antamista jatketaan KSSHP:n alueella edelleen voimassa olevien THL:n ohjeiden mukaisesti.


Koronarokotekoordinaatioryhmä seuraa aktiivisesti tilannetta ja kokoontuu uudelleen, mikäli uusia ohjeistuksia tulee.

Katso myös THL:n tiedote 16.11.2022:
THL:n kansallisilla koronarokotussuosituksilla on vankka perusta – lue kooste suositusten taustatekijöistä