Tekniikka on aloittanut energiansäästötoimenpiteitä sekä Sairaala Novassa että vanhassa sairaalassa

Julkaistu 1.11.2022 klo 12.51

Sairaala Novan tekniikan asiantuntijat ovat aloittaneet erilaisia energiansäästötoimenpiteitä sekä Sairaala Novassa että vanhassa sairaalassa. Erityyppiset energiaa säästävät ratkaisut on määrä saada valmiiksi marraskuun puoliväliin mennessä. Tavoitteena on vähentää energiankulutusta ja säästää rahaa hienosäätämällä erityyppisiä toimintoja. Aiotut säästötoimenpiteet eivät tule vaikuttamaan työntekijöiden tai potilaiden arkeen, myöskään lämpötilaa ei sairaalassa aiota laskea.

Hienosäätöä tehdään seuraavien toimenpiteiden osalta:

Ilmanvaihto:

 • Sairaala Novan elektiivisen osan ilmanvaihtoa pienennetään ajanjaksona, jolloin niissä ei ole toimintaa eli kello 18-06 välisenä aikana.
 • Päiväaikana toimivien toimipisteiden esimerkiksi hallintokerroksen (kerros 4) ja mm. pukuhuoneet sisältävän -1 kerroksen ilmanvaihtoa pienennetään kello 18-06 välisenä aikana.

Valaistus:

 • Valaistustasoa lasketaan kaikissa tiloissa minimivaatimukset täyttäviksi.
 • Käytävävalaistuksen valaistusaikaa ja valaistustasoja optimoidaan tarpeiden mukaisiksi.
 • Henkilökuntaa pyydetään katkaismaan valot aina itse, kun he poistuvat työhuoneistaan. Mikäli tämä unohtuu huonevalaistuksen liiketunnistin katkaisee sähköt työtiloista automaattisesti viiden minuutin kuluttua siitä, kun henkilö on poistunut huoneesta nykyisen 15 minuutin sijaan.
 • Sairaala Novan julkisivuvalaistuksen ja ulkovalaistuksen valaistusaikaa vähennetään.
 • Novan porraskuilujen valaistustasoja lasketaan ja päällä oloaikoja optimoidaan tarpeellisuuden mukaisesti.

Vanha sairaala:

 • Rakennus 6 on tyhjennetty työntekijöistä viimeistään 1.12.2022.
 • Konesali ajetaan loppujenkin toimintojen osalta alas.
 • Kaikki tilat käydään yksityiskohtaisesti läpi huone huoneelta ja kaikki tarpeeton sammutetaan ja otetaan pois käytöstä.
 • Poistetuista kiinteistöistä sammutetaan kaikki sisäpuolinen valaistus.

Muut säästöihin tähtäävät toimenpiteet:

 • Piha-alueiden sulanapitojärjestelmän lämpötilaa lasketaan.
 • Autonlämmitys pistorasioiden pakkasrajoja muutetaan.