Keski-Suomen hyvinvointialueen hoito- ja palveluketjut

Hoito- ja palveluketjutyön tavoitteena ovat alueelliset asiakkaille yhdenvertaiset palvelut, jotka selkeyttävät hoito- ja palveluprosesseja ja työnjakoa perustason, erityistason ja kolmannen sektorin välillä perustuen Käypä hoito -suosituksiin ja täydentäen valtakunnallisia suosituksia. Keski-Suomen hyvinvointialueen hoito- ja palveluketjut tukevat hyvinvointialueen strategiaa ja ne on julkaistu Terveysportissa.

Keski-Suomen hyvinvointialueen hoito- ja palveluketjut vaikuttavat sairauksien ennaltaehkäisyyn, tehokkaaseen, kustannusvaikuttavaan hoitoon ja kuntoutukseen sekä asiakkaiden sujuvaan liikkumiseen hoito- ja palveluprosessin eri vaiheissa.

Hoito- palveluketjutyön tarkoituksena on integroida hyvinvointialueen toimijoita toimimaan yhteen, välttäen päällekkäisen työn tekemistä ja joustavoittaa verkoston yhteistyötä asiakkaan hyväksi. Hoito- ja palveluketjujen tavoitteena on kuvata ja sopia laaja-alaisesti palvelujärjestelmän yhteistyöstä eri tahojen kesken. Ne turvaavat asiakkaan katkeamattoman, yksilöllisen hoitopolun etenemisen. 

Hoito- ja palveluketjujen sisällöstä vastaa ammattilaisista koostuva työryhmä. Työryhmän tukena kehittämisessä on esimerkiksi eri palveluntuottajat, järjestöt, yhdistykset, kokemusasiantuntijat.