Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoketjut

Hoitoketjut ovat ammattilaisten käyttöön suunniteltuja alueellisia toimintamalleja, joiden tavoitteena on tunnistaa oikea-aikaisesti sairauksia, sujuvoittaa hoitoa sekä yhtenäistää lähetekäytäntöjä. Hoitoketjut perustuvat Käypä hoito -suosituksiin ja näyttöön perustuvaan lääketieteeseen. Niissä määritellään työnjako perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, työterveyshuollon ja sosiaalihuollon välillä. Potilaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Hoitoketjuja kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Hoitoketjut tukevat sairaanhoitopiirin strategiaa - potilas ensin. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hoitoketjut ovat linkitettynä Terveysporttiin.