Hoitotyö

  
Hoitotyön tavoitteena on hoitotyöntekijöiden toteuttama laadukas, turvallinen ja vaikuttava hoito ja palvelu yhdessä muiden ammattilaisten kanssa potilaan ja perheiden parhaaksi. Hoitotyö perustuu tutkimusnäyttöön ja suosituksiin sekä edellyttää jatkuvaa hoitotyön arviointia ja kehittämistä. Laatumittarit tuottavat tietoa kehittämistarpeista. Hoitotyön vuosikello varmistaa ja tekee näkyväksi hoitotyön tulosten säännöllisen tarkastelun.

Asiakas- ja potilaspalautetta sekä hoitotyöntekijöiden antamaa palautetta käytetään toiminnan kehittämiseen ja laadun seurantaan. Hoitotyöntekijöiden hoitopäätökset pohjautuvat näyttöön perustuvaan tietoon potilaiden tarpeiden määrittämisessä, hoitotyön tavoitteiden asettamisessa, auttamismenetelmien valinnassa ja tulosten arvioinnissa.

Hoitotyötä kirjaamme rakenteisesti ja kehitämme moniammatillisesti. Tavoitteena on saada kirjaamisesta tietoa hoitotyön kehittämisen tueksi.

Hoitotyö