Hoitotyön johtaminen

Hoitotyön johtaminen on osa sairaala Novan palvelualueiden kokonaisjohtamista. Hoitotyötä johdetaan kollegiaalisesti, kannustavasti ja arvostavasti moniammatillisessa yhteistyössä ja verkostoissa.

Hoitotyön johtamisen rakenteilla ja prosesseilla mahdollistetaan näyttöön perustuva toiminta, hoitotyön laatu ja potilasturvallisuus. Hoitotyön johtaminen varmistaa näyttöön perustuvan toiminnan käyttöönoton ja vakiinnuttamisen. Hoitotyön johtamistoiminnoilla toteutetaan/turvataan asiakaslähtöiset, näyttöön perustuvat, potilasturvalliset ja laadukkaat palvelut.