Hoitotyön rakenteet ja osaaminen

Hoitotyöntekijät ovat suurin sairaala Novassa työskentelevä ammattiryhmä, jonka osaaminen on keskeistä potilaan kokonaisvaltaisessa hoidossa ja sairauksien ennaltaehkäisyssä sekä potilaan ja läheisten ohjaamisessa. Hoitotyön laadukas toteuttaminen edellyttää jatkuvaa osaamisen kehittymistä. Hoitotyöntekijöiden on kehitettävä jatkuvasti omaa osaamistaan ja ammatillista kasvua muuttuvassa toimintaympäristössä kouluttautumisen ja työssäoppimisen keinoin. KSSHP:ssä on käytössä kliinisen hoitotyön urakehitysmalli ja asiantuntijarakenne, jonka mukaisesti jokaisen hoitotyöntekijän on mahdollista edetä urallaan. Kliinisesti erikoistuneita asiantuntijasairaanhoitajia työskentelee kaikilla palvelualueilla. Haluamme varmistaa osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön saatavuuden myös tulevaisuudessa, siksi panostamme laadukkaaseen opiskelijaohjaukseen sekä suunnitelmalliseen perehdyttämiseen.