Jatkuva parantaminen, uusin tieto ja innovaatiot

Hoitotyötä kehitetään tulevaisuutta ennakoiden yhtenäisten toimintamallien, suositusten ja näyttöön perustuvan tiedon avulla. Asiakkaiden osallistaminen ja jatkuvan parantamisen mallin käyttö ovat kehittämistyön menetelminä. Hoitotyössä digitaalisten palveluiden ja teknologisten ratkaisujen käyttöönotto sujuvoittaa potilaiden hoito- ja palveluprosesseja. Terveystieteellinen tutkimus on tukemassa käytännön hoitotyön kehittämistä yhteistyönä oppilaitosten ja yliopistojen kanssa. Käytämme asiakaslähtöistä toimintaa ja henkilöstön hyvinvointia edistäviä toimintamalleja.