Hyvinvointi ja kumppanuudet

Tuemme Keski-Suomen hyvinvointialuen ammattilaisia sekä kuntia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä

  • Toimeenpanemme hyvinvointialueen strategiaa hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen ohjelman sekä kumppanuusohjelman kautta
  • Kokoamme tietoa asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista
  • Autamme jalkauttamaan näyttöön perustuvia menetelmiä ja innovaatioita yhdessä ammattilaisten kanssa
  • Kehitämme OLKA-vapaaehtoisten sekä kokemusasiantuntijoiden toimintaa
  • Toimimme aktiivisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön kehittämiseksi mm. alueeelisten ja valtakunnallisten hankerahoitusten avulla
  • Edistämme lakien ja kansallisten toimintaohjelmien toimeenpanoa

Palvelualueemme kuuluu strateginen johtaminen ja järjestäminen vastuualueeseen konsernipalveluissa.