Koulutuspalvelut

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin koulutuspalvelut palvelee ammattilaisia Keski-Suomen maakunnan sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstön osaamisen varmistamisessa ja kehittämisessä. Koulutuspalvelut koostuvat Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä toteutettavasta

Koulutuksia järjestetään Keski-Suomen sairaanhoitopiirin työntekijöille ja koko maakunnan sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstölle yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuosittain toteutetaan myös muutamia valtakunnallisia koulutuksia. Koulutuksia toteutetaan monipuolisin menetelmin mm. luento- ja pienryhmäopetuksena, kädentaitojen harjoitteluna, moniammatillisina tiimikoulutuksina, simulaation avulla ja etäyhteyksiä hyödyntäen. Taito- ja simulaatiokoulutuksia järjestävä Tietotaitokeskus on EU-alueen laatusertifikaatin (NASCE, UEMS) mukaisesti akkredioitu. Ammattilaisten käytössä on lisäksi laaja valikoima erilaisia verkkomateriaaleja ja -kursseja, sekä tieto- ja kirjastopalveluita. Koulutuspalvelut tuottaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan jatko- ja täydennyskoulutusta, joka vastaa tuleviin sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön haasteisiin sekä täyttää kiristyvät kansainväliset vaatimukset.

Tietotaitopajassa voi harjoitella monipuolisesti kliinisiä taitoja todellisuutta jäljittelevillä simulaatiomenetelmillä. Kuvassa harjoitellaan umpilisäkkeen poistoa tähystämällä.