Tietotaitokeskus

KSSHP:n tietotaitokeskus tarjoaa hyvät harjoitteluvälineet ja koulutusohjelmat sekä pedagogista tukea maakunnan lääkäreiden ja hoitajien ammatillisen osaamisen vahvistamiseksi perus- ja täydennyskoulutusvaiheessa. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen lisää kliinisen työn potilasturvallisuutta ja tehokkuutta. Osaava ja motivoitunut henkilöstö viihtyy työssään ja kehittää osaamista sekä työprosesseja aktiivisesti.

Ainutlaatuisia simulaattoreita ja koulutusohjelmia

Koulutustoiminnassa painottuvat kliinisten taitojen harjoittelu, simulaatio-oppiminen sekä ammatillista kasvua tukevien koulutusohjelmien suunnittelu ja toteuttaminen. Kouluttajia tuetaan pedagogisesti ja heidän kanssaan yhteistyössä suunnitellaan terveydenhuollon työssä oppimiseen soveltuvia strukturoituja koulutusmalleja. Toimintaa kehitetään tutkimuspohjaisesti ja hyväksi todettuja menetelmiä monipuolisesti hyödyntäen.

Tietotaitokeskuksen julkaisuluettelo 2022 (199 Kt)

Akkreditoitu tietotaitokeskus

Tietotaitokeskukselle on saatu eurooppalaiselta taito- ja simulaatiokoulutusverkostolta (NASCE) kansainvälinen laatusertifikaatti 2019-2022.

UEMS-logo Treeroots


Tietotaitopajan simulaattoreilla ja laitteilla harjoitellaan

 • vatsanalueen tähystystoimenpiteitä
 • suoliston ylä- ja alaosan tähystykset sekä hengitysteiden tähtystykset (endoskopiat)
 • silmäkirurgisia toimenpiteitä
 • sydämen ja vatsanalueen ultraäänitutkimuksia
 • synnytyksiä
 • gynekologisia toimenpiteitä
 • elvytystaitoja ja hätätilanteita
 • ompelua
 • injektioita

  Katso lisää Sairaala Novan Tietotaitopajan tiloista ja välineistä tästä.

Monipuolista koulutustoimintaa

Maakunnan perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja osin sosiaalitoimen tarpeista nousevia koulutuksia ja koulutusohjelmia toteutetaan monipuolisesti. Tietotaitopajassa järjestetään koulutuksia erikoislääkäreille, erikoistuville lääkäreille, yleislääketieteen erityiskoulutuksessa oleville lääkäreille, lääketieteen kandeille, päivystystoiminnan moniammatillisille ryhmille, hoitohenkilökunnalle sekä maakunnan terveyskeskuslääkäreille. Sairaanhoitopiirin ulkopuolisille tahoille tarjottavia koulutuksia toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.