Koulutusohjelmat työssä oppimisen tukena

Tietotaitokeskuksen laajat koulutusohjelmat sisältävät sekä teoriaopetusta että käytännön harjoittelua joko simulaattorilla tai autenttisessa potilastyössä.

TTK_koulutus2

Koulutusohjelmia:

  • Lupa leikata sappea -koulutusohjelma
    kirurgiaan erikoistuville lääkäreille
  • Tähystystaitojen peruskurssi (endoskopia)
    kirurgiaan ja sisätauteihin erikoistuville lääkäreille
  • Tähystystaitojen jatkokurssi (endoskopisteille)
  • Perehdytys tähystystaitoihin korva-, nenä- ja kurkkutautien, anestesiologian ja keuhkosairauksien erikoistuville lääkäreille
  • Sydämen kaikukuvauskoulutus akuuttilääketieteen-, anestesiologian- ja sisätautien lääkäreille sekä päivystäville lääkäreille

Lupa leikata sappea -koulutus on tähystyksessä tehtävän sappileikkauksen kurssi ja osa kirurgiaan erikoistuvan lääkärin koulutusta. Nimensä mukaisesti kurssi on suoritettava ennen itsenäisen leikkaussalityön aloittamista. Endoskopistin peruskurssilla opetetaan perustiedot ja taidot tähystyksistä kirurgian ja sisätautien erikoistuville lääkäreille. Lisäoppia skopiataidoista tarjotaan endoskopistin käytännönkurssilla, joka on tarkoitettu skopioita työkseen tekeville lääkäreille. Korva-, nenä ja kurkkutautien, anestesiologian ja keuhkosairauksien erikoistuville tarjotaan puolestaan perehdytysohjelmaa keuhkoputkiston tähystämiseen (bronkosopiaan). Kaikkiin edellä mainittuihin koulutusohjelmiin sisältyy sekä teoriaopetusta että käytännön harjoittelua joko simulaattorilla tai autenttisessa potilastyössä.

Moniammatillisia tiimikoulutuksia

Moniammatilliset tiimikoulutukset edistävät lääketieteellisen osaamisen lisäksi vuorovaikutustaitoja, kliinistä päätöksentekoa, yhteistyö- ja johtamistaitoja sekä tiimityötaitoja. Tiimikoulutuksiin liittyy usein työskentely simulaationuken äärellä. Käytössämme on useita potilassimulaattoreita, vastasyntyneestä aikuiseen potilaaseen. Tiimikoulutukseen osallistuvat kaikki kyseiseen hoitotiimiin kuuluvat jäsenet yhtä aikaa, kuten esimerkiksi traumatiimi.

TTK_koulutus1

Laajojen koulutusohjelmien ohella Tietotaitopajassa järjestetään paljon työpajoja, joissa harjoitellaan kliinisiä kädentaitoja, yksittäisiä toimenpiteitä. Myös niitä varten on hankittu erilaisia harjoittelumalleja.

Palautetta koulutettavilta

Tietotaitokeskuksen järjestämiin koulutuksiin osallistuu sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia että lääketieteen ja hoitotyön opiskelijoita. Koulutettavien antama palaute koulutuksista on ollut erittäin hyvää ja positiivista; koulutukset  kehittävät tiedollista ja taidollista osaamista, ilmapiiri on kannustava ja kouluttajat päteviä. "

Kevään 2018 traumatiimin- simulaatiokoulutusta hätälaparotomiasta luonnehdittiin "parhaaksi simulaatioksi ikinä".