Käytännön asioita ennen sairaalaharjoittelujaksoa

Sairaalaharjoittelujakson suorittamisesta Keski-Suomen keskussairaalassa sovitaan ennalta Itä-Suomen yliopiston (UEF) opetushoitajien kanssa.

Hajautusjaksoon liittyvät materiaalit löytyvät Moodlesta, jotka jokainen opiskelija käy lukemassa ennen hajautusjakson alkamista. Moodlessa on viikko-ohjelmat sekä muuta tärkeää tietoa hajautusjakson käytännönjärjestelyistä.

Lääketieteen opiskelijat suorittavat Kanta-tietoturvan verkkokurssin Itä-Suomen yliopiston kautta ennen hajautusjaksolle tuloa.

Rokotukset

Keski-Suomen sairaanhoitopiiri edellyttää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä henkilöstöltä laajaa rokotussuojan varmistamista tartuntatautilain mukaisesti.

Työntekijältä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antamaa suojaa influenssaa vastaa ja imeväisikäisiä hoitavilta suojaa hinkuyskää vastaan.

Elokuusta 2015 lähtien työharjoittelussa tartuntavaaraan joutuvat opiskelijat saavat hepatiitti B -rokotuksen maksutta osana kansallista rokotusohjelmaa. Rokotuksiin ovat oikeutettuja sekä opintonsa aloittavat että jo parhaillaan opiskelevat, joilla ei ole rokotussuojaa. Opiskelija saa rokotteen opiskelijaterveydenhuollostaan.

Lisätietoja THL:n sivuilta.