Maahanmuuttajalääkäreiden työkokeilu

Ulkomaalaisia lääkäreitä joko EU/ETA-maista tai EU:n ulkopuolisista maista tulevia on mahdollista ottaa työkokeiluun myös työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kautta. Näissä tapauksissa harjoittelija ei ole työsuhteessa sairaalaan. Harjoittelijan vakuutuksesta ja päivärahan maksamisesta huolehtii TE-toimisto. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että ulkomaalainen lääkäri asuu jo Suomessa eli kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ja on oikeutettu työttömyysetuuteen.

Harjoittelusta täytetään erillinen TE-toimiston laatima sopimus, jonka allekirjoittaa vastuualueen ylilääkäri. Kaikista käytännön järjestelyistä huolehtivat vastuualueet itse. Muiden kuin Suomen kansalaisten tullessa töihin tai työkokeiluun, on henkilön oleskeluluvan voimassaolo varmistettava passista tai ulkomaalaisen oleskelulupakortista. Pelkkä kopio ko. asiakirjasta ei riitä.