Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet

Sairaala Nova on opetussairaala, jossa opiskelijat ovat oikeutettuja laadukkaseen opetukseen ja ohjaukseen.

Vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus koskee opiskelijoita ja on voimassa harjoittelujakson päättymisen jälkeenkin. Sosiaaliseen mediaan harjoittelun aikana tapahtuneista asioista tai potilaista kirjoittaminen on ehdottomasti kielletty. Odotamme opiskelijoiden käyttäytyvän ammatillisesti ja asiallisesti henkilökuntaa ja potilaita kohtaan.

Mikäli opetustilanteessa on potilas läsnä, opetus tapahtuu ainoastaan potilaan/asiakkaan suostumuksella.

Potilastilanne