Lääketieteen opiskelijat - Haku


1
2
Seuraava Viimeinen
Amanuenssuurit
Sisältösivut | Julkaistu: 13.7.2021

Amanuenssin toimia on haettavana kymmenen. Viisi niistä täytetään Itä-Suomen yliopistossa (ISY) hakujen kautta ja viisi sairaalan omana rekrytointina. Sairaalassa suoraan täytettävät amanue......

Ammattilaisille > Opiskelijat > Lääketieteen opiskelijat > Amanuenssuurit
Kandiopetus
Sisältösivut | Julkaistu: 13.7.2021

Keski-Suomen keskussairaalassa annetaan perusopetusta lääketieteen opiskelijoille. Suurin osa opiskelijoista on Itä-Suomen yliopiston lääketieteen opiskelijoita. Opintojaksoja on mahdollista suorit......

Ammattilaisille > Opiskelijat > Lääketieteen opiskelijat > Kandiopetus
Lääketieteen opiskelijat
Julkaistu: 13.7.2021

Keski-Suomen Sairaala Novassa on mahdollista suorittaa ennalta sovittuja  koulutusjaksoja lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta.  Kliinisen vaiheen hajautuksessa opiskelijat tutustuvat e...

Ammattilaisille > Opiskelijat > Lääketieteen opiskelijat
Maahanmuuttajalääkäreiden työkokeilu
Sisältösivut | Julkaistu: 13.7.2021

Ulkomaalaisia lääkäreitä joko EU/ETA-maista tai EU:n ulkopuolisista maista tulevia on mahdollista ottaa työkokeiluun myös työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) kautta. Näissä tapauksissa harjoit......

Ammattilaisille > Opiskelijat > Lääketieteen opiskelijat > Maahanmuuttajalääkäreiden työkokeilu
Käytännön asioita ennen sairaalaharjoittelujaksoa
Sisältösivut | Julkaistu: 12.8.2015

Sairaalaharjoittelujakson suorittamisesta Keski-Suomen keskussairaalassa sovitaan ennalta Itä-Suomen yliopiston (UEF) opetushoitajien kanssa. Hajautusjaksoon liittyvät materiaalit löytyvät Mood......

Ammattilaisille > Opiskelijat > Lääketieteen opiskelijat > Käytännön asioita ennen sairaalaharjoittelujaksoa
1
2
Seuraava Viimeinen