Ennen harjoittelujaksoa

Yleistä

Mikäli olet tulossa Sairaala Novaan harjoitteluun, niin sinulle lähetetään 1 viikko ennen harjoittelua tiivis tietopaketti harjoitteluun liittyen sekä aikataulut ensimmäisen päivän osalta.

Muiden harjoittelupaikkojen osalta tulee sopia yksikön kanssa tarkemmin ensimmäisen päivän aikataulut tai sitten nämä ovat mainittu Jobiilin tervetuloa- kirjeen yhteydessä. Toisen asteen opiskelijoiden tulee sopia aikatauluista vielä erikseen yksikön kanssa.

Lifecare- tunnukset


Mikäli olet JAMK:n opiskelija, niin harjoitteluyksiköiden opiskelijavastaavat tilaavat sinulle tunnukset

Kaikkien muiden koulujen tunnukset tilaa opetusylihoitaja Matti Puhakainen, johon sinun tulisi olla yhteydessä sähköpostitse viimeistään 2 viikkoa ennen harjoittelun alkamista  

Yksikköjen kuvaukset ja yhteystiedot 

Huolehdithan, että olet tutustunut huolellisesti Jobiilin harjoittelupaikkailmoituksessa olevaan yksikön kuvaukseen, ja että tietosi ovat ajan tasalla omassa Jobiili- profiilissasi

2 asteen oppilaitosten opiskelijoiden toivotaan lähettävän esittelykirje yksikköön ennen harjoittelun alkamista