Harjoittelun aloitus

Sairaala Nova

Harjoittelujaksot pyritään aloittamaan maanantaisin keskitetysti, jolloin pystymme kontrolloimaan ja porrastamaan saapuvien opiskelijoiden määrän sujuvasti ja ilman ruuhkautumisia. Opiskelijoille lähetetään sähköpostitse vielä tarkemmat ohjeet ja aikataulut harjoittelujen aloituksista. Harjoitteluyksikön opiskelijavastaavan kanssa on myös mahdollista sopia erikseen poikkeavia järjestelyjä ensimmäisen päivän aikataulutuksen suhteen.

Maanantaisin aamulla järjestettävässä tilaisuudessa opiskelijoille jaetaan avaimet, tunnukset sekä turvapainikkeet. Iltapäivällä järjestetään uusille opiskelijoille n. 1h mittainen perehdytystilaisuus, jossa käydään vielä harjoitteluun liittyviä asioita läpi ja näissä on myös mahdollisuus saada vastauksia askarruttaviin kysymyksiin.

Muut Keski-Suomen hyvinvointialueen harjoittelupaikat

Muissa harjoitteluyksiköissä on käytössä vaihtelevia käytänteitä harjoitteluiden aloitusten suhteen, joista tulee sopia yhdessä harjoitteluyksikön kanssa hyvissä ajoin ennen harjoittelun alkamista.