Harjoittelupaikan varaaminen

Terveysalan opiskelijoiden (AMK) harjoittelupaikkojen varaus tapahtuu Jobiili- järjestelmän kautta Jobiilissa olevissa harjoittelupaikkailmoituksissa on tarkemmat kuvaukset harjoittelupaikoista sekä tarvittavat yhteystiedot. 

JOBIILI

Toisen asteen opiskelijoiden harjoittelupaikkojen varaaminen tapahtuu keskitetysti sopimuskoulujen opettajien kautta. Toisen asteen opiskelijat pääsevät katsomaan yksiköiden kuvauksia sekä yhteyshenkilöitä alla olevan linkin kautta

Harjoitteluyksiköt