Opiskelijatoiminnan vastuuhenkilöt

Johtajaylihoitaja

Heljä Lundgrén-Laine vastaa Keski-Suomen hyvinvointialueen hoitotyön johtamisesta ja näin ollen johtaa myös terveysalan opiskelijatoimintaa. Johtajaylihoitajan tehtäviin kuuluu muun muassa hyvinvointialueen ja oppilaitosten välisten koulutuskäyttösopimusten laatiminen.

Opetusylihoitaja (Sairaala Nova)

Toimii opiskelijaohjauksen kehittämisen ja koordinoinnin vastuuhenkilönä hyvinvointialueen sisällä (tarkentuu myöhemmin) sekä tekee tiivistä yhteistyötä koulujen sekä valtakunnallisten opetukseen liittyvien verkostojen kanssa. Opetusylihoitajaan voit ottaa yhteyttä missä tahansa ammattitaitoa edistävään harjoitteluun tai työssäoppimiseen liittyvissä asioissa. Keski-Suomen hyvinvointialueen opiskelijatoiminnan opetusylihoitajana toimii Matti Puhakainen, p. 014 269 5285 etunimi.sukunimi(@) hyvaks.fi (tarkentuu myöhemmin)

Osastonhoitajat

Ovat vastuussa yksikössään olevien opiskelijoiden ohjauksen toteutumisesta sekä toimivat opiskelijavastaavien esimiehinä

Opiskelijavastaavat

Tekevät tärkeää ja konkreettista työtä harjoitteluiden onnistumiseksi. Opiskelijavastaava toimii ohjaajien yhdyshenkilönä ja ohjaajana itsekin. Opiskelijavastaavat ilmoittavat yksikössään varattavana olevat harjoittelupaikat Jobiili-järjestelmään. Opiskelijavastaavien tehtävänä on toimia yksikössään opiskelijaohjaukseen liittyvien asioiden vastuuhenkilönä ja omalla toiminnallaan edistää opiskelijaohjauksen hyvää laatua ja toimivuutta yhteistyössä opetusylihoitajan kanssa. Opiskelijavastaavat huolehtivat opiskelijoiden perehdytyksen toteutumisesta ja useissa yksiköissä ohjaajavalinnoista. He toimivat myös tiedonvälittäjinä oppilaitosten sekä yksikön henkilökunnan välillä.

Omat ohjaajat

Vastaavat päivittäisestä ohjaamisesta ja palautteen antamisesta tavoitteiden pohjalta sekä tukevat opiskelijan ammatillista kehittymistä harjoittelujakson aikana. Yleensä opiskelijalle nimetään yksiköissä 1-2 omaa ohjaajaa, joiden kanssa opiskelija tekee samoja työvuoroja. Oman ohjaajasi merkitys osaamisesi kehittymisessä ja ammattiin kasvamisessa on erittäin tärkeä. Hyvä vuorovaikutus ja molemminpuolinen luottamus ovat toimivan ohjaussuhteen kulmakiviä. Sinulla on tarvittaessa oikeus vaihtaa omaa ohjaajaasi.