TUTKIMUSOHJE

Patologia

4035 Ts-Amyloid

Amyloidi

 

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691588
Sytologian laboratorio

014 2691053
Histologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Amyloidoosidiagnostiikka.

 

NÄYTE

Sytologinen näyte: Ohutneulatekniikalla aspiraatio tavallisesti vatsan­peit­tei­den subkutiksesta.

Histologinen näyte: Histologinen biopsia.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Sytologinen näyte: Ohutneulanäyte ruiskutetaan hiospäiselle objektilasille. Tehdään sivelyvalmiste käyttäen toista objektilasia vetolasina. Näyte ilmakuivataan. Näytettä ei saa peit­tää.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että objektilaseihin on kirjattu potilaan henkilötiedot lyijykynällä. Potilastarrat, joissa on viivakoodi ja näytenumero, toimitetaan näytteen mu­ka­na.

Histologinen näyte: Näyte laitetaan 10 % puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Formaliinia tulee olla vähintään 10 kertaa näytteen tilavuus. Mikäli näytettä ei voida heti toimittaa patologian yksikköön, säilytetään forma­lii­nissa oleva näyte huoneenlämmössä.

Patologian yksiköstä saa erikokoisia näytepurkkeja ja 10 % formaliinia.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti tietojärjestelmän kautta.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta ja laboratoriolöydöksistä.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

 

MENETELMÄ

Sytologia: Alkaalinen kongopunavärjäys ja mikroskopointi.

Histologia: Parafiinitekniikka, hematoksyliini-eosiini-värjäys, alkaa­linen kongopuna-värjäys ja mikroskopointi.

 

TULKINTA/LAUSUNTO

Patologin lausunto.

 

HUOMAUTUKSIA