TUTKIMUSOHJE

Patologia

4038  Bl-BAL-1

Bronkoalveolaarinen huuhtelunäyte

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691588
Sytologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Diffuusit, ei-neoplastiset keuhkosairaudet, asbestoosi, diffuusit malignit prosessit, pneumocystis.

 

NÄYTE

Endoskooppinen huuhtelunäyte subsegmenttibronkustasolta.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Tutkimukseen otetaan yhteensä 11 kpl 20 ml:n keittosuolaruiskunäytettä, joista ensimmäinen ruiskullinen laitetaan 60 ml:n muoviseen näytepurkkiin. Seuraavista ruiskuista eritellään näytteet kemian ja mikrobiologian laboratorioihin sieltä annettujen ohjeiden mukaisesti. Lopuista ruiskuista näytteet laitetaan isompaan näytepurkkiin. Kokonaisnäytemäärä kirjataan pyyntötarra-arkkiin.

Näytettä ei fiksoida. Tuorenäyte toimitetaan välittömästi patologian yksikköön.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Tupakointihistoria on aina mainittava. Myös tieto siitä, että tutkittava ei tupakoi, koska tämä vaikuttaa näytteen tulkintaan.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

  

MENETELMÄ

Sytosentrifuugivalmiste, Papanicolaou-, perl- ja giemsa-värjäykset sekä mikroskopointi. Tarvittaessa tehdään myös CD4- ja CD8-immunohistokemialliset värjäykset. Näytteestä lasketaan näytteen kokonaissolumäärä, solujakautuma (makrofaagit, lymfosyytit, leukosyytit, eosinofiilit), asbestikappaleet/ 1 ml natiivinäytettä kohden.

 

TULKINTA/LAUSUNTO

Solumäärä, solujakautuman prosenttiosuus, asbestikappaleiden määrä, maligniteettiaste, patologin lausunto.

 

HUOMAUTUKSIA

BAL-näytteitä otetaan vastaan klo 14.00 saakka. Näytteistä tulee ilmoittaa edellisenä päivänä. Myös peruuntumiset tulee ilmoittaa.