TUTKIMUSOHJE

Patologia

4040  Bf-Syto

Bronkuseritteen irtosolututkimus

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691588
Sytologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Keuhkoputken tai keuhkon malignin kasvaimen diagnostiikka ja hoidon seuranta.

 

NÄYTE

Bronkoskopian yhteydessä otetut huuhtelu-, imu- ja harja­irto­solu­näytteet.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Näytteet fiksoidaan solunäytteen fiksatiivilla (50 % etanoli).

 

FIMLAB

Näytettä ei sentrifugoida. Päivystysaikana varmistetaan, että näyte on YSKÖS-FIX purkissa (sis. 50% etanolia).

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

  

MENETELMÄ

Sytosentrifuugivalmiste, Papanicolaou-värjäys sekä mikros­ko­pointi.

 

TULKINTA/LAUSUNTO

Maligniteettiaste, solujakautuma ja patologin lausunto papa-luokissa 3-5. Tarvittaessa lausunto annetaan myös luokan 1-2 näytteille.

 

HUOMAUTUKSIA