TUTKIMUSOHJE

Patologia

4184 Sk-PADIhot

Ihottumanäytteen histologinen tutkimus

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691040 Histologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540 Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Dermatologinen kysymyksenasettelu ihottumien ja muiden ihotautien diagnostiikassa.

Epäiltäessä rakkula- tai muuta autoimmuunitautia (pemfigoidi, dermatitis herpetiformis, lupus erythematosus) lähetetään biopsia tuorenäytteenä immunofluoresenssitutkimukseen ihoon sitoutuneiden immunoglobuliinien ja komplementin komponenttien määrittämiseksi (katso 4074 Sk-PAD-IF).

NÄYTE

Stanssi- tai veitsibiopsia. Näyte tulee ottaa voimakkaimmin muuttuneelta alueelta. Vaskuliitti epäilyissä suositellaan näytteen ottamista terveeltä alueelta mahdollisimman läheltä haavaa.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Näyte laitetaan välittömästi 10 % puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Formaliinia tulee olla vähintään 10 kertaa näytteen tilavuus.

Mikäli näytettä ei voida heti toimittaa patologian yksikköön, on formaliinissa oleva näyte säilytettävä huoneenlämmössä.

Patologian yksiköstä saa erikokoisia näytepurkkeja ja 10 % formaliinia.

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti. 

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

MENETELMÄ

Parafiinitekniikka ja mikroskopointi.

Perusvärjäyksenä on hematoksyliini-eosiini, jonka lisäksi sienten osoittamiseksi tehdään PAS-värjäys ja patologin harkinnan mukaan muita erikoisvärjäyksiä.

TULKINTA/ LAUSUNTO

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

HUOMAUTUKSIA