Imusolmukkeen histologinen tutkimus

4049 Ln-PAD

Patologia

Tiedustelut

Tekniikka:
014 2691240 Histologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540 Osastonsihteerit

 

Indikaatio

Suurentunut  imusolmuke, lymfooma- tai muu malignin prosessin epäily.

Näyte

Imusolmuke poistetaan kokonaisena. Tutkittavaksi on pyrittävä saamaan kookkain imusolmuke aina kun se on mahdollista. Puristusta yms. seikkoja on varottava. Nekroottisia imusolmukkeita on vältettävä. Nivusimusolmuke otetaan näytteeksi vain, jos muutos kohdistuu erityisesti siihen.

Lymfoomaepäilyissä lähetetään tutkittavaksi kokonaisena poistettu, ehjä imusolmuke. Näyte toimitetaan tuorenäytteenä patologian yksikköön keittosuolakääreessä ja luovutetaan suoraan henkilökunnalle.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

Näytteen käsittely

Tuorenäytettä ei fiksoida ja näyte toimitetaan välittömästi patologian yksikköön.

 

Lähete

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

Menetelmä

Parafiinitekniikka, hematoksyliini-eosiinivärjäys ja mikroskopointi. Muita erikoisvärjäyksiä tai molekyylipatologisia määrityksiä tehdään tarpeen mukaan. Mahdollisuuksien mukaan imusolmukkeesta pakastetaan myös tuorenäyte.

Tulkinta/lausunto

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi)

Lymfoomat ja muut lymfohematopoieettiset maligniteetit luokitellaan WHO:n luokituksen mukaisesti.

Huomautuksia

Tuorenäytteitä otetaan vastaan maanantaista perjantaihin klo 7.30 – 15.00. Poikkeavista ajoista on sovittava patologian yksikön kanssa erikseen soittamalla numeroon 51240.