TUTKIMUSOHJE

Patologia

3053  -Sytol

Irtosolututkimus

 

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691588
Sytologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Kasvain- ja tulehdusdiagnostiikka.

 

NÄYTE

Tähän ryhmään kuuluvat kaikki ne näytteet, joista ei ole erillistä ohjetta.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytteessä on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

ERCP-harjanäyte: Harja katkaistaan ja laitetaan 50 % alkoholia sisältävään näytepurkkiin. Näytepurkki toimitetaan patologian yksikköön.

Fossa douglas-huuhtelunestenäyte: Puhtaassa purkissa tuorenäytteenä patologian yksikköön.

Pericardiumnestenäyte: Puhtaassa purkissa tuorenäytteenä patologian yksikköön.

Mahan ja ruokatorven harjanäyte: Sively lasille, välitön fiksaatio pikakiinnitteellä. Lasit toimitetaan patologian yksikköön.

Nivelnestenäyte: Puhtaassa purkissa tuorenäytteenä pato­lo­gian yksikköön.

Rintaeritenäyte: Objektilasi painetaan suoraan nännin päälle ja lasia vetämällä erite levitetään laajemmalle alueelle. Välitön fiksaatio pikakiinnitteellä. Lasit toimitetaan patologian yksikköön.

Sieninäyte: Raaputusnäyte suun limakalvolta. Näyte sivellään objektilasille. Välitön fiksaatio pikakiinnitteellä. Lasit toimitetaan patologian yksikköön.

Kystanestenäyte: Näytteeseen lisätään kaksinkertainen tilavuus solunäytteen fiksatiivia (50 % alkoholi). Näytepurkki toimitetaan patologian yksikköön.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

 

MENETELMÄ

Sytosentrifugivalmiste, Papanicolaou -värjäys ja mikroskopointi.

 

TULKINTA/ LAUSUNTO

Maligniteettiaste, solujakautuma ja poikkeavissa löydöksissä lausunto.

 

HUOMAUTUKSIA

Tuorenäytteitä otetaan vastaan klo 7.30-15.00.