TUTKIMUSOHJE

Patologia

6148  Lu-PAD-4

Keuhkonäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691053
Histologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Keuhkosairauksien, varsinkin kasvainten selvittely ja ennusteen arviointi.

 

NÄYTE

Keuhko tai keuhkon lohko.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näyte­purkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Virka-aikana tuorenäyte. Tuorenäyte toimitetaan välittömästi patologian yksikköön.

Muulloin näyte laitetaan 10 % formaliiniin, jonka tilavuuden tulee olla vähintään 10-kertainen näytteeseen nähden.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

 

MENETELMÄ

Näytteet fiksoidaan 10 % formaliinilla. Fiksaation jälkeen patologi dissekoi leikkauspreparaatit ja ottaa niistä näytteitä. Parafiinitekniikka, värjäykset (hematoksyliini-eosiini sekä patologin harkinnan mukaan erikoisvärjäyksiä) ja mikroskopointi.

 

TULKINTA/ LAUSUNTO

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

 

HUOMAUTUKSIA

Tuorenäytteitä otetaan vastaan klo 7.30 – 15.00. Poikkeavista ajoista on sovittava patologian yksikön kanssa erikseen soittamalla numeroon 51240.