TUTKIMUSOHJE

Patologia

4051  Ts-PADPika

Kudoksen pikaleiketutkimus (jääleike)

 

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691240
Histologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Tutkimus voidaan pyytää pikaleiketutkimuksena, jos diagnoosia tarvitaan jo leikkauksen aikana.

 

NÄYTE

Mikäli muutosalue poistetaan kokonaisuudessaan, se voidaan lähettää tuorenäytteenä sellaisenaan. Pienet biopsiakappaleet ja neulabiopsialieriöt on syytä laittaa fysiologisella keitto­suola­liuoksella kostutettuun harsotaitokseen.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Pikaleikenäyte luovutetaan suoraan henkilökunnalle tai toimi­tetaan patologian yksikköön näytehissillä tai putkipostilla. Putkipostista soitettava patologian yksikköön p. 51240.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Lähetteeseen on merkittävä puhelinnumero, johon vastaus soitetaan.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

                                                                                   

MENETELMÄ

Patologi tutkii näytteeksi lähetetyn materiaalin ja ottaa edustavat kudospalat pikaleikettä varten. Jääleiketekniikka, kudos­leik­kei­den pikavärjäys ja mikroskopointi.

Kun jääleike on vastattu, kudospala fiksoidaan 10 % formaliinissa ja siitä valmistetaan parafiinitekniikalla näyte, josta tehdään tarpeelliset värjäykset ja mikroskopointi.

 

TULKINTA/ LAUSUNTO

Pikaleikevastaus soitetaan lähetteessä ilmoitettuun puhelinnumeroon mahdollisimman nopeasti (n. 20 min kuluessa näytteen saapumisesta laboratorioon). Pikaleikevastaus ja diagnoosi ovat usein alustavia ja suuntaa antavia. Pikaleiketutkimuksessa olleen kudoksen parafiininäytteestä tehdään uusi tutkimus ja annetaan erillinen lausunto.

 

HUOMAUTUKSIA

Pikaleiketutkimuksia tehdään maanantai–perjantai klo 7.30 – 15.00. Poikkeavista ajoista on sovittava patologian yksikön kanssa erikseen soittamalla numeroon 51240.