TUTKIMUSOHJE

Patologia

4055  Ts-PAD-2

Kudosnäytteen histologinen tutkimus, 4 tai useampia eriteltyjä pieniä näytteitä

 

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691040
Histologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Kaikkien kudosmuutosten diagnostiikka. Kasvainten luokittelu, eräiden tulehdusten vaikeusasteen määrittely. Kaikki poistetut kasvaimet ja leikkauspreparaatit tulisi lähettää histologiseen tutkimukseen.

NÄYTE

4 tai useampia eriteltyjä pieniä näytteitä. Biopsianäytteet (esim. kystoskopianäytteet), muut pienet koepalat, ihonäytteet.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Näyte laitetaan välittömästi 10 % puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Formaliinia tulee olla vähintään 10 kertaa näytteen tilavuus.

Mikäli näytettä ei voida heti toimittaa patologian yksikköön, on formaliinissa oleva näyte säilytettävä huoneenlämmössä.

Patologian yksiköstä saa erikokoisia näytepurkkeja ja 10 % formaliinia.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

 

MENETELMÄ

Parafiinitekniikka, hematoksyliini-eosiini värjäys, mikroskopointi ja muita erikoisvärjäyksiä patologin harkinnan mukaan.

 

TULKINTA/LAUSUNTO

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

 

HUOMAUTUKSIA