TUTKIMUSOHJE

Patologia

4056 Ts-PAD-3

Kudosnäytteen histologinen tutkimus, suppea leikkauspreparaatti

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691040 Histologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540 Osastonsihteerit

INDIKAATIO

Kudosnäytteiden histologinen diagnostiikka. Kudosresekaatit, yksinkertaiset kokonaiset elimet, johon ei liity maligniteettiepäilyä esim. sappirakko, appendix, nielurisa, munasarja. Yksinkertaiset kohtunäytteet esim. myomakohtu kokonaisena tai osina sekä portio/cervix laskeumaleikkauksissa. Pienet, hyvänlaatuisina poistetut leikkauspreparaatit. Prostatalastut.

NÄYTE

Poistettu kudos toimitetaan kokonaisuudessaan patologian yksikköön tutkittavaksi. Resektiopinnat ym. tunnistamiskohdat on merkittävä selvästi.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Näyte laitetaan välittömästi 10 % puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Formaliinia tulee olla vähintään 10 kertaa näytteen tilavuus.

Mikäli näytettä ei voida heti toimittaa patologian yksikköön, on formaliinissa oleva näyte säilytettävä huoneenlämmössä.

Patologian yksiköstä saa erikokoisia näytepurkkeja ja 10 % formaliinia.

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

MENETELMÄ

Patologi dissekoi fiksoituneet leikkauspreparaatit ja ottaa näytteet edustavilta alueilta.

Parafiinitekniikka, hematoksyliini-eosiinivärjäys sekä patologin harkinnan mukaan muita erikoisvärjäyksiä, mikroskopointi

TULKINTA/LAUSUNTO

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

HUOMAUTUKSIA