TUTKIMUSOHJE

Patologia

4057 M-PAD

Lihaksen histologinen tutkimus

 

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2695782
Sairaalasolubiologi

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Lihastaudin kuten kongenitaalisen myopatian, dystrofian tai myosiitin epäily, lihasatrofian selvittely.

 

NÄYTE

Näytteet otetaan lihaksesta, jossa on toiminnan vajausta tai muutoksia.

  • konkotomiabiopsioita 2-4 kpl, laitetaan fysiologisella keittosuolalla kostutettuun kääreeseen

tai

  • kirurginen biopsia 1 kpl fysiologisella keittosuolalla kostutettuun kääreeseen. Noin 0,5x0,5x0,5 cm pala lihas­ta riittää histopatologiseen tutkimukseen.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

Näytteestä otetaan EM-näyte tarvittaessa patologian yksikössä.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Näytteet toimitetaan keittosuolalla kostutetun sideharsotaitoksen sisällä välittömästi patologian yksikköön.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetteessä tulee olla lihastautien tutkimuksessa tarvittavat esitiedot:

  • oireet (alku, kesto ja aste)
  • onko suvussa lihassairautta
  • kliiniset havainnot lihaksissa ja niiden toiminnassa
  • lääkitykset (mm. kipulääkkeet ja statiinit) ja lääkitysten kestot
  • laboratorioarvot (mm. P-CK, P-Ca. P-Mg)
  • ENMG-löydös (sanallinen kuvaus)

Lisäksi on täytettävä lisätietolomake: TAYS, neuro­musku­laaritautien molekyylipatologian laboratorion lihastutkimus­lomake.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

 

MENETELMÄ

Tutkimus tehdään ostopalveluna Fimlab Laboratoriot Oy:n neuromuskulaaripatologian laboratoriossa Tampereella.

 

TULKINTA/ LAUSUNTO

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

 

HUOMAUTUKSIA

Näytteen otosta on ilmoitettava etukäteen patologian yksikköön. Näytteen tulee olla patologian yksikössä viimeistään klo 14.