Likvorin irtosolututkimus

4059  Li-Syto

Patologia

Tiedustelut

Tekniikka:
014 2691588 Sytologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540 Osastonsihteerit

 

Indikaatio

Epäily keskushermoston tulehduksellisesta tai neoplastisesta prosessista, verenvuotoepäily. 

Näyte

Noin 2 ml selkäydinnestettä.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että näytteessä on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

Näytteen käsittely

Virka-aikana punktiosaalis otetaan puhteeseen koeputkeen. Näyte tuodaan välittömästi patologian yksikköön, jossa se annetaan suoraan laboratoriohoitajalle. Näyte voidaan lähettää putkipostilla, mutta siitä pitää ilmoittaa lähetettäessä.

FIMLAB

Päivystysaikana näytteeseen lisätään kaksinkertainen tilavuus sytologisen näytteen fiksatiivia (50 % etanoli).

Lähete

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot, kuten näytteen verisyys.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

Menetelmä

Tuorenäytteestä Cytotek-solusentrifuugivalmiste, May-Grünwald-Giemsa- (MGG) ja Papanicolaou-värjäykset sekä mikroskopointi.

Kiinnitetystä näytteestä sytosentrifuugivalmiste ja Papanicolaou-värjäys.

Tulkinta/ lausunto

Maligniteettiaste, solujakautuma ja poikkeavissa löydöksissä lausunto.

Huomautuksia