TUTKIMUSOHJE

Patologia

6145  Bo-PAD-4

Luu- tai pehmytkudosnäytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti

 

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691040
Histologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Luun tai pehmytkudoksen laajat leikkauspreparaatit, joihin usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen levinneisyyden määritys ja hoitovasteen arviointi.

 

NÄYTE

Luu- tai pehmytkudos.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on viivakoodillinen näytenumero.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Virka-aikana tuorenäyte. Tuorenäyte toimitetaan välittömästi patologian yksikköön.

Muulloin näyte laitetaan 10 % formaliiniin, jonka tilavuuden tulee olla vähintään 10-kertainen näytteeseen nähden.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

 

MENETELMÄ

Patologi dissekoi leikkauspreparaatit ja ottaa niistä näytteitä. Näytteet ja loput leikkauspreparaatista fiksoidaan 10 % formaliinilla. Fiksoitujen näytteiden dekalsifionti, para­fiini­tekniikka, värjäykset ja mikroskopointi. Patologin harkinnan mukaan tehdään erikoisvärjäyksiä.

 

TULKINTA/ LAUSUNTO

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

 

HUOMAUTUKSIA