TUTKIMUSOHJE

Patologia

4061  Bm-PAD

Luuytimen histologinen tutkimus

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691040 Histologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540 Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Hematopoieettisen luuytimen taudit, kuten infektiot, leukemiat esiasteineen, myelooma, luuytimeen levinnyt lymfooma tai muu maligniteetti. Luuydintautien hoidon seuranta.

NÄYTE

Näytelieriö kairataan yleensä suoliluun harjanteesta. Näytteen edustavuuteen vaikuttaa diagnostisen kudoksen kokonaismäärä. Yleisohjeena voidaan ajatella, että edustavan näytteen olisi oltava pituudeltaan >1,5 cm.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Näyte laitetaan välittömästi 10 % puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Formaliinia tulee olla vähintään 10 kertaa näytteen tilavuus.

Mikäli näytettä ei voida heti toimittaa patologian yksikköön, on formaliinissa oleva näyte säilytettävä huoneenlämmössä.

Patologian yksiköstä saa erikokoisia näytepurkkeja ja 10 % formaliinia.

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

MENETELMÄ

Kalkinpoisto, parafiinitekniikka, hematoksyliini-eosiini- ja Leder- värjäykset, mikroskopointi sekä patologin harkinnan mukaan muita erikoisvärjäyksiä.

TULKINTA/LAUSUNTO

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi)

HUOMAUTUKSIA