TUTKIMUSOHJE

Patologia

4067  Ki-PAD

Munuaisbiopsian histologinen tutkimus


TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691240
Histologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Munuaiskerästen (glomerulonefriitit), munuaisen välikudoksen ja verisuonten tautien biopsiadiagnostiikka.

 

NÄYTE

Näytteeksi otetaan kudoslieriö biopsianeulalla.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Biopsialieriö toimitetaan tuorenäytteenä fysiologisella keittosuolaliuoksella kostutetussa harsotaitoksessa välittömästi patologian yksikköön.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

 

MENETELMÄ

Tutkimus teetetään alihankintana HUSLAB:n transplantaatio­laboratoriossa Helsingissä.

 

TULKINTA/ LAUSUNTO

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

 

HUOMAUTUKSIA

Tuorenäytteitä otetaan vastaan klo 7.30 – 14.00.

Perjantaina otettujen näytteiden on oltava patologian yksikössä viimeistään klo 12, jotta ne ehtivät virka-aikana Helsinkiin tutkittavaksi.