TUTKIMUSOHJE

Patologia

3990  Ts-FNAB

Ohutneulabiopsiatutkimus


TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691588
Sytologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Pinnallinen ohutneulabiopsia tehdään palpoituvan tuumorin tai resistenssin laadun selvittämiseksi. Syvissä biopsioissa käytetään CT- tai ultraääniohjausta.

Yleisiä punktiokohteita ovat rinta, maksa, kilpirauhanen, munuainen, iho, subcutis, haima, keuhko, imusolmuke, perna tai sylkirauhanen.

 

NÄYTE

Punktiossa käytetään 0,7-0,8 mm:n läpimittaista neulaa ja aspiraatioon 10 ml:n ruiskua, joka voi olla erityisessä kahvassa. Edustavan näytteen saamiseksi on suositeltavaa ottaa näytettä 2-3 kohdasta.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että putkessa tai lasien mukana on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Punktiosaalis ruiskutetaan objektilaseille (2-3 lasia) ja levitetään ohueksi kerrokseksi toisella objektilasilla. Puristusta ja toisen lasin kulmalla raapimista on vältettävä. Loppu materiaali ruiskutetaan välittömästi 50 % alkoholiputkeen (etanoli). Ruisku huuhdellaan fiksaationesteellä 2-3 kertaa. Objektilaseihin kirjoitetaan potilaan henkilötiedot lyijykynällä (ei tarraa lasiin). Objektilasit kuivataan ilman fiksaatiota.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

 

MENETELMÄ

Sytosentrifuugivalmiste ja Papanicolaou-värjäys sekä sively ja May-Grünwald-Giemsa-värjäys ja mikroskopointi.

Jos soluja on runsaasti tai fiksatiivissa olevassa näytepurkissa on silmin nähtäviä kudoskappaleita, voidaan sytologisesta näytteestä tehdä histologinen solublokki. Solublokista annetaan histologinen diagnoosi. Patologian yksikkö valmistaa blokin harkintansa mukaan sopivasta näytemateriaalista.

 

TULKINTA/LAUSUNTO

Maligniteettiaste ja patologin lausunto.

 

HUOMAUTUKSIA