TUTKIMUSOHJE

Patologia

4037  As-Syto

Askitesnesteen irtosolututkimus

 

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691588
Sytologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Vatsaontelossa olevan maligniteetin tai tulehdustilan toteaminen.

 

NÄYTE

Punktionestettä tarvitaan vähintään 50 ml.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että näytteessä on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

   

FIMLAB

Näyte tuodaan patologian yksikköön tuorenäytteenä. Näyteastiaan laitetaan merkintä ”tuorenäyte”. Tuorenäyte tulisi toimittaa patologian yksikköön heti. Näyte voidaan lähettää myös putkipostilla 50 ml:n falcon-putkissa.

Yksikön ollessa suljettuna näytettä voidaan säilyttää 1 vrk jääkaapissa. Näyte toimitetaan patologialle heti, kun se on mahdollista. Tarvittaessa näyte sentrifugoidaan 600G/10min ja sakan päälle lisätään 50% etanolia. 1 osa näytettä 2 osaa etanolia, vähintään 5 ml etanolia. Alkoholilla fiksoitu näyte säilytetään huoneenlämmössä.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

 

MENETELMÄ

Sytosentrifugivalmiste, Papanicolaou -värjäys, mikroskopointi.

Jos soluja on runsaasti tai fiksatiivissa olevassa näytepurkissa on silmin nähtäviä kudoskappaleita, voidaan sytologisesta näytteestä tehdä histologinen solublokki. Solublokista annetaan histologinen diagnoosi. Patologian yksikkö valmistaa blokin harkintansa mukaan sopivasta näytemateriaalista.

 

TULKINTA/LAUSUNTO

Maligniteettiaste, solujakautuma ja patologin lausunto papa-luokissa 3-5. Tarvittaessa lausunto annetaan myös luokan 1-2 näytteille.

 

HUOMAUTUKSIA

Tarvittaessa näyte voidaan toimittaa Fimlab:iin.