TUTKIMUSOHJE

Patologia

4076  Pf-Syto

Pleuranesteen irtosolututkimus

 

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691588
Sytologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Pleuranesteen lisääntymisen syyn selvittely. Keuhkopussissa olevan maligniteetin tai tulehdustilan toteaminen.

 

NÄYTE

Pleuranestettä tarvitaan vähintään 50 ml. Liian pieni näytemäärä voi antaa virheellisen negatiivisen tuloksen.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että näytteessä on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Näyte tuodaan patologian yksikköön tuorenäytteenä. Näyte laitetaan puhtaaseen astiaan (esim. virtsanäytepurkki). Näyteastiaan laitetaan merkintä ”tuorenäyte”. Tuorenäyte tulisi toimittaa patologian yksikköön heti. Näyte voidaan lähettää myös putkipostilla 50 ml:n falcon-putkissa.

 

FIMLAB

Yksikön ollessa suljettuna näytettä voidaan säilyttää 1 vrk jääkaapissa. Näyte toimitetaan patologialle heti, kun se on mahdollista. Tarvittaessa näyte sentrifugoidaan 600G/10min ja sakan päälle lisätään 50% etanolia. 1 osa näytettä 2 osaa etanolia, vähintään 5 ml etanolia. Alkoholilla fiksoitu näyte säilytetään huoneenlämmössä.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyk­sen­asettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, labora­to­rio­löydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näyt­teen­ottoon liittyvät havainnot.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

 

MENETELMÄ

Sytosentrifugivalmiste, Papanicolaou -värjäys, mikroskopointi.

Jos soluja on runsaasti tai fiksatiivissa olevassa näytepurkissa on silmin nähtäviä kudoskappaleita, voidaan sytologisesta näytteestä tehdä histologinen solublokki. Solublokista annetaan histologinen diagnoosi. Patologian yksikkö valmistaa blokin harkintansa mukaan sopivasta näytemateriaalista.

 

TULKINTA/ LAUSUNTO

Maligniteettiaste, solujakautuma ja poikkeavissa löydöksissä lausunto.

 

HUOMAUTUKSIA

Tarvittaessa näyte voidaan toimittaa Fimlab:iin.