Prostatabiopsian histologinen tutkimus

4763  Ts-PADPros

Patologia

 

Tiedustelut

Tekniikka:
014 2691040 Histologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540 Osastonsihteerit

Indikaatio

Epäilty prostatan maligniteetti.

Näyte

Paksuneulanäytteet prostatasta. Oikean ja vasemman puolen näytteet eriteltyinä omissa purkeissaan.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

Näytteen käsittely

Näyte laitetaan välittömästi 10 % puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Formaliinia tulee olla vähintään 10 kertaa näytteen tilavuus.

Mikäli näytettä ei voida heti toimittaa patologian yksikköön, on formaliinissa oleva näyte säilytettävä huoneenlämmössä.

Patologian yksiköstä saa erikokoisia näytepurkkeja ja 10 % formaliinia.

Lähete

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

Menetelmä

Parafiinitekniikka, hematoksyliini-eosiini värjäys, mikroskopointi sekä patologin harkinnan mukaan erikoisvärjäyksiä.

Tulkinta/lausunto

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

Huomautuksia