TUTKIMUSOHJE

Patologia

6144  Ts-PADBrea

Rinnan paksuneulabiopsian histologinen tutkimus

 

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691040
Histologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Maitorauhasen tuumorien ja muiden muutosten diagnostiikka.

 

NÄYTE

Maitorauhasen paksuneulabiopsia.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Näyte laitetaan välittömästi 10 % puskuroitua formaliinia sisältävään näyteastiaan. Formaliinia tulee olla vähintään 10 kertaa näytteen tilavuus.

Mikäli näytettä ei voida heti toimittaa patologian yksikköön, on formaliinissa oleva näyte säilytettävä huoneenlämmössä.

Patologian yksiköstä saa erikokoisia näytepurkkeja ja 10 % formaliinia.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot. Kalkki­muutosten biopsian yhteydessä mainitaan naulanäytteestä otetun preparaattikuvan löydös.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

 

MENETELMÄ

Parafiinitekniikka, hematoksyliini-eosiini värjäys, mikroskopointi sekä patologin harkinnan mukaan erikoisvärjäyksiä. Syöpäkudoksesta tehdään ennustetekijätutkimukset (hormoni­reseptorit, HER-2, Ki-67).

 

TULKINTA/ LAUSUNTO

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

 

HUOMAUTUKSIA