TUTKIMUSOHJE

Patologia

6149  Ug-PAD-4

Urogenitaalialueen näytteen histologinen tutkimus, laaja leikkauspreparaatti

 

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691240 Histologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540 Osastonsihteerit

INDIKAATIO

Urogenitaalialueen näytteen laajat leikkauspreparaatit, joihin usein liittyy pahanlaatuisen kasvaimen levinneisyyden määritys.

NÄYTE

Urogenitaalialueen näytteet (esim. vulva, cervix, endometrium tai ovario sekä virtsarakko, prostata tai kives).

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näytepurkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Virka-aikana tuorenäyte. Tuorenäyte toimitetaan välittömästi patologian yksikköön.

Muulloin näyte laitetaan 10 % formaliiniin, jonka tilavuuden tulee olla vähintään 10-kertainen näytteeseen nähden.

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

MENETELMÄ

Patologi dissekoi leikkauspreparaatit ja ottaa niistä näytteitä. Näytteet ja loput leikkauspreparaatista fiksoidaan 10 % formaliinilla. Parafiinitekniikka, värjäykset, mikroskopointi sekä patologin harkinnan mukaan erikoisvärjäyksiä.

TULKINTA/LAUSUNTO

Patologin lausunto ja diagnoosi (PAD=patologis-anatominen diagnoosi).

HUOMAUTUKSIA

Tuorenäytteitä otetaan vastaan maanantaista perjantaihin klo 7.30 – 15.00. Poikkeavista ajoista on sovittava patologian yksikön kanssa erikseen soittamalla numeroon 51240.