TUTKIMUSOHJE

Patologia

4756  Ln-PADSent

Vartijaimusolmuketutkimus

 

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691240
Histologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Malignin kasvaimen imutieleviämisen arviointi vartija­imu­sol­muk­keista. Rintasyövän vartijaimusolmukenäyte tehdään pikalei­ke­tutkimuksena (jääleike) tai parafiinitekniikalla lähettävän lääkärin arvion mukaisesti.

Melanoomaan ja muihin maligniteetteihin liittyvä vartija­imusol­mu­ketutkimus tehdään parafiinitekniikalla (Tuorenäytteen tutkimuskoodi).

 

NÄYTE

Näyte toimitetaan tuorenäytteenä patologian yksikköön. Pienet 1-3 mm:n palat tulee tuoda näytteen kuivumisen estämiseksi fysiologisella keittosuolaliuoksella kostutetun harsotaitoksen sisällä.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että jokaisessa näyte­purkissa on liimattava potilastarra, jossa on näytenumeron viivakoodi.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Pikaleikenäyte luovutetaan suoraan henkilökunnalle tai toimi­tetaan patologian yksikköön näytehissillä tai putkipostilla. Putkipostista on soitettava patologian yksikköön numeroon 51240.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään aina sähköisesti. Jos sähköistä lähetettä ei kaikilta osin saada valmiiksi ennen kuin tuorenäyte lähetetään patologialle, näytteen mukana toimitetaan erillinen paperinen esitietolomake.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyk­sen­asettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratorio- ja kuvantamislöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Aina on ilmoitettava, mitä näytteeksi on lähetetty.

Lähetteeseen on merkittävä puhelinnumero, johon pikaleike­näytteen vastaus soitetaan.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

 

MENETELMÄ

Pikaleiketutkimuksessa patologi siivuttaa vartijaimusolmukkeet jäädytystä ja pikaleikettä varten. Jääleiketekniikka, kudosleik­keiden pikavärjäys ja mikroskopointi. Kun jääleike on vastattu, kudospala fiksoidaan 10 % formaliinissa ja siitä valmistetaan parafiinitekniikalla näyte, josta tehdään tarpeelliset värjäykset ja mikroskopointi.

Parafiinitekniikassa patologi siivuttaa vartijaimusolmukkeet parafiinitekniikka varten. Siivutetut imusolmukkeet fiksoidaan 10 % formaliinissa ja niistä valmistetaan parafiinitekniikalla näyte, josta tehdään tarpeelliset värjäykset jotka mikroskopoidaan.

 

TULKINTA/LAUSUNTO

Pikaleikevastaus soitetaan lähetteessä ilmoitettuun puhelin­numeroon mahdollisimman nopeasti. Vastauksen valmis­tumisaikaan vaikuttavat tutkittavien imusolmukkeiden koko ja lukumäärä. Parafiininäytteiden valmistuttua annetaan lopullinen lausunto ja diagnoosi.

 

HUOMAUTUKSIA

Pikaleiketutkimuksia tehdään maanantai–perjantai klo 7.30 – 15.00. Poikkeavista ajoista on sovittava erikseen patologian yksikön kanssa soittamalla numeroon 51240.