TUTKIMUSOHJE

Patologia

4078  U-Syto-1

Virtsan irtosolututkimus

 

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691588
Sytologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Virtsateiden kasvaimen epäily, hoidon seuranta.

 

NÄYTE

Suositellaan kolmea, peräkkäisinä päivinä puhtaasti laskettua keski- ja loppuvirtsaa (20-200 ml). Yövirtsa tai yli 4 h rakossa ollut virtsa ei kelpaa. Juominen ja liikunta edesauttavat solujen irtoamista.

Näytteenotto asiakasohjeen mukaisesti.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että näytteessä on liimattava potilastarra, jossa on näytenueron viivakoodi.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Näytteen käsittely Toimintaohje näytteenottopisteisiin mukaisesti.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyksenasettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, laboratoriolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näytteenottoon liittyvät havainnot.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

 

MENETELMÄ

Sytosentrifugivalmiste, Papanicolaou -värjäys, mikroskopointi.

 

TULKINTA/LAUSUNTO

Maligniteettiaste, solujakautuma ja tarvittaessa lausunto.

 

HUOMAUTUKSIA

Jos kyseessä on katetrivirtsa tai toimenpiteen yhteydessä otettu näyte, on siitä mainittava erikseen lähetteessä.