Virtsan irtosolututkimus

Toimintaohje keskussairaalaan ja terveyskeskuksiin

 

Keski-Suomen keskussairaalan yksiköt, poliklinikat ja Fimlab:n keskussairaalan näytteenottopiste

 • Virtsanäytteitä otetaan vastaan ma-pe klo 7.30-15.00.
 • Näytteeksi 20-200 ml 2-4 tuntia rakossa ollutta virtsaa. Puhtaasti laskettu keskivirtsanäyte. Näyteastiana 200ml:n muovipurkki (esim. Polarcup M201C95).
 • Näyte toimitetaan tuoreena välittömästi sytologian laboratorioon (patologian yksikkö).
 • Näyte voidaan lähettää myös putkipostilla 50 ml:n Falcon-putkissa.

Fimlab:n näytteenottokeskus ja terveyskeskusten näytteenottopisteet

 • Potilas tuo tuoreen virtsanäytteen näytteenottopisteeseen tunnin kuluessa näytteenotosta tai antaa näytteen näytteenottopisteessä.
 • Näytteeksi 20-200 ml 2-4 tuntia rakossa ollutta virtsaa. Puhtaasti laskettu keskivirtsanäyte.

 

Kotisairaanhoito

 • Näyte voidaan ottaa poikkeustapauksessa kotona. Näytteestä ilmoitetaan ennakkoon FIMLAB laboratorion asiakaspalveluun p. 03 – 311 77800, pvm, arvioitu kellonaika ja mihin toimipaikkaan näyte toimitetaan. Näyte kuljetetaan tunnin kuluessa FIMLAB laboratorioon, lämpötilan on oltava viileä, näyte ei saa jäätyä. Esikäsitelty näyte toimitetaan FIMLAB:sta patologian yksikköön.

 

Hoitoyksikkö, josta näytteen toimittaminen Patologian yksikköön on tunnin sisällä mahdotonta

 • Näytepurkkiin (jossa on 100 ml solunäytteen fiksatiivia) lisätään 50 ml tuoretta virtsanäytettä
 • Näytepurkkeja voi pyytää Patologian yksiköstä 014-2691588

 

Näyte käsitellään välittömästi näytteenottopisteessä:

 • N. 50 ml virtsanäytettä sentrifugoidaan 400 G/10 min.
 • Näyte voidaan sentrifugoida esim. 50 ml:n Falcon-putkessa tai 5 x 10 ml sentrifuugiputkissa.
 • supernatantti kaadetaan pois (sakat yhdistetään).
 • Sakkaan sekoitetaan kaksinkertainen määrä 50% etanolia tai vähintään 5 ml. Putkeen laitetaan merkintä "Näyte esikäsitelty".
 • Fiksatiivissa oleva sentrifugoitu virtsanäyte toimitetaan sytologian laboratorioon normaalin näytekuljetuksen mukana.

 

Rakkohuuhtelunäyte käsitellään kuten virtsanäyte.