TUTKIMUSOHJE

Patologia

4080  Ex-Syto-1

Ysköksen irtosolututkimus

 

TIEDUSTELUT

Tekniikka:
014 2691588
Sytologian laboratorio

Vastaukset:
014 2691540
Osastonsihteerit

 

INDIKAATIO

Epäily bronkus- tai keuhkokarsinoomasta, hoidon seuranta.

 

NÄYTE

Aamuyskösnäyte; tavallisesti käytetään kolmena peräkkäisenä aamuna otettua näytettä. Kukin näyte tarvitsee oman lähetteen. Laadukkaan näytteen saamiseksi yskimisen on oltava tehokasta ja näytettä on oltava riittävästi. Tarvittaessa voi antaa ekspektorantteja.  Koko saalis otetaan purkkiin.

Pyydämme kiinnittämään huomiota, että näytteissä on liimattava potilastarra, jossa on viivakoodi ja Weblab-näytenumero.

 

NÄYTTEEN KÄSITTELY

Näytteeseen lisätään välittömästi 50 % etanolia fiksatiiviksi. Fiksatiivia on oltava vähintään 2 –kertainen määrä näytteeseen nähden.

 

LÄHETE

Tutkimuspyynnöt tehdään sähköisesti Weblab-tietojärjestelmän kautta.

Lähetetiedoista tulee ilmetä näytteenottoindikaatio ja kysymyk­sen­asettelu, keskeiset tiedot anamneesista, statuksesta, labora­to­riolöydöksistä ja tulkintaan vaikuttavasta hoidosta sekä näyt­teen­ottoon liittyvät havainnot.

Maksaja ja vastauksen vastaanottaja on mainittava erikseen, mikäli se on eri kuin lähettäjä.

Tutkimusta ei voida aloittaa ilman lähetetietoja.

 

MENETELMÄ

Sivelyvalmiste, Papanicolaou -värjäys, mikroskopointi.

 

TULKINTA/LAUSUNTO

Maligniteettiaste, solujakautuma ja poikkeavissa löydöksissä lausunto.

 

HUOMAUTUKSIA