Perusterveydenhuollon yksikkö

Tuemme Keski-Suomen maakunnan ammattilaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä

  • Kokoamme tietoa asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista ja autamme kuntia hyvinvointikertoumustyössä
  • Autamme jalkauttamaan näyttöön perustuvia menetelmiä ja innovaatioita yhdessä ammattilaisten kanssa
  • Koordinoimme hoitoketjutyötä
  • Koulutamme ja tuemme hoito- ja potilasohjeiden tuottamisessa sekä järjestelmän käytössä
  • Kehitämme OLKA-vapaaehtoisten sekä kokemusasiantuntijoiden toimintaa
  • Osallistumme yleislääketieteen perus- ja jatkokoulutukseen sekä kehittämiseen
  • Toimimme aktiivisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön kehittämiseksi mm. alueeelisten ja valtakunnallisten hankerahoitusten avulla
  • Edistämme lakien ja kansallisten toimintaohjelmien toimeenpanoa

Yksikkömme on osa Tutkimus-, tieto- ja koulutuspalveluita (TTK) sairaanhoitopiirissä

Ajankohtaista

Tapaturmaiset kaatumiset ja niistä johtuvien hoitojaksojen määrät ovat huolestuttavia Keski-Suomessa kansalliseen tasoon verrattuna. OTAGO-harjoittelumallilla on onnistuttu vähentämään ikääntyneiden kaatumisia 25–30 %. Tarjoamme koulutussarjan, jonka tavoitteena on antaa tietoa ja käytännön työkaluja ammattilaisten kaatumisten ehkäisytyöhön. Koulutussarja on suunnattu Keski-Suomen sote- ja liikuntapalveluiden ammattilaisille. Koulutukset toteuttavat Luustoliitto ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri. Koulutukset ovat maksuttomia. Koulutussarjan ohjelmat ja ilmoittautuminen tästä linkistä.

Tule mukaan kouluttautumaan ja täydentämään osaamistasi kaatumisen ehkäisytyössä!