Hankkeet

Perusterveydenhuollon yksikön hallinnoima hanketoiminta

Tällä hetkellä yksikössä hallinnoidaan kahta hankekokonaisuutta:

1. Meijän kyvyt käyttöön -hanke (1.1.2021-31.12.2022) Projektipäällikkö Sampsa Nyyssönen

2. Yhteiskunnan sosiaalinen laatu, hyvinvoinnin edistäminen ja kustannukset (SOLA) -hanke 1.5.2022-31.10.2024) Projektipäällikkö Andra Aldea-Löppönen 

3. Taide elämään -hanke 31.7.2021-31.12.2022 Työsuojelurahasto

Lisäksi olemme kumppaneita / osatoteuttajia seuraavissa hankkeissa:

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hanke

Hallinnoijana Jyväksylän kaupunki

Sairaanhoitopiiri on osatoteutaja hankkeessa

Musiikista etähoivaa hanke

Hallinnoijana JAMK

Yhteistyökumppanuus